từ chối trách nhiệm

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng Notepad.link (“Trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

Thông tin chung

Nội dung được cung cấp trên Notepad.link chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin trên Trang web, nhưng chúng tôi không đưa ra tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào trên Trang web. Người dùng nên tự chịu rủi ro khi sử dụng thông tin trên Trang web.

Trách nhiệm hữu hạn

Notepad.link, chủ sở hữu, chi nhánh, nhân viên hoặc bất kỳ bên liên quan nào khác sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt nào, cho dù là do hành động của hợp đồng, sơ suất hoặc bất kỳ lý thuyết nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web hoặc thông tin có trong đó.

Liện kết ngoại

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Notepad.link. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Notepad.link sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào như vậy có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Nội dung do người dùng tạo

Notepad.link cho phép người dùng tạo và chia sẻ ghi chú với người khác. Chúng tôi không giám sát, đánh giá hoặc xác nhận nội dung do người dùng tạo và chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của nội dung đó. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung họ tạo và chia sẻ trên Trang web.

Thay đổi Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay thế Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Người dùng có trách nhiệm xem xét Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này định kỳ để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Luật chi phối

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Nam Phi, bất kể xung đột của các quy định pháp luật.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang liên hệ của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: Tháng 3 năm 2023

viTiếng Việt