Penafian

Sila baca Penafian ini dengan teliti sebelum menggunakan Notepad.link (“Laman Web”). Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang digariskan dalam Penafian ini.

Maklumat Am

Kandungan yang disediakan pada Notepad.link adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja. Walaupun kami berusaha untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat di Laman Web, kami tidak membuat pernyataan, jaminan, atau jaminan, nyata atau tersirat, mengenai kesempurnaan, ketepatan, atau kebolehpercayaan sebarang maklumat di Laman Web. Pengguna dinasihatkan untuk menggunakan maklumat di Laman Web atas risiko mereka sendiri.

Had Liabiliti

Notepad.link, pemiliknya, ahli gabungan, pekerja, atau mana-mana pihak lain yang berkaitan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian langsung, tidak langsung, sampingan, berbangkit atau khas atau kerugian dalam apa jua bentuk, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian, atau sebarang teori lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

Pautan Luaran

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh Notepad.link. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana tapak web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Notepad.link tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan, barangan atau perkhidmatan sedemikian tersedia pada atau melalui mana-mana tapak web atau perkhidmatan tersebut.

Kandungan Dijana Pengguna

Notepad.link membolehkan pengguna membuat dan berkongsi nota dengan orang lain. Kami tidak memantau, menyemak atau menyokong kandungan yang dibuat oleh pengguna, dan kami tidak dapat menjamin ketepatan, kebolehpercayaan atau kesesuaian kandungan tersebut. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan yang mereka cipta dan kongsi di Laman Web.

Perubahan kepada Penafian

Kami berhak untuk mengubah suai atau menggantikan Penafian ini pada bila-bila masa. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak Penafian ini secara berkala untuk kekal dimaklumkan tentang sebarang perubahan. Penggunaan berterusan Laman Web berikutan penyiaran sebarang perubahan pada Penafian ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Undang-undang yang Mentadbir

Penafian ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Afrika Selatan, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Penafian ini, sila hubungi kami melalui halaman hubungan kami.

Kemas kini terakhir: Mac 2023

ms_MYBahasa Melayu